ارسالی های مشتریان

ارسالی های مشتریان

دسته بندی :

حمل دستگاه های ماینر و ماینینگ بیتکوین ماینر انت ماینر از چین به ایران در کم ترین زمان ممکن و بهترین روش ها .صفر تا صد کلیه مراحل حمل و نقل ماینر از چین به ایران توسط گروه بازرگانی شرقی در کم ترین زمان انجام میشود.ماینر ها فقط از چین به ایران حمل و نقل میشود از ده کیلو گرم تا 5000 کیلو بدون محدودیت وزنی و حجمی .